Vietnamese  |  English
 

Sáng lập viên:

 

 

1.

ThS

Ngô Sỹ Lam

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

Xem hồ sơ

2.

ThS

Lê Thị Phượng

Thành viên

Xem hồ sơ

3.

PGS.TS

Phan Quang Minh

Thành viên

Xem hồ sơ

 

Thiết  kế:

 

 

1.

ThS

Ngô Sỹ Lam

Chuyên gia kết cấu; chủ trì thực hiện

Xem hồ sơ

2.

PGS.TS

Phan Quang Minh

Chuyên gia kết cấu

Xem hồ sơ

3.

ThS

Nguyễn Việt Hưng

Chủ trì kết cấu

Xem hồ sơ

4.

KSXD

Hoàng Sơn Tùng

Chủ trì kết cấu

Xem hồ sơ

5.

KSXD

Nguyễn Xuân Lâm

Chủ trì kết cấu

Xem hồ sơ

6.

KSXD

Lê Ngọc Tân

Kỹ sư triển khai thiết kế

Xem hồ sơ

7.

KSXD

Chử Thanh Tuyền

Kỹ sư triển khai thiết kế

Xem hồ sơ

8.

KSXD

Nguyễn Thị Vân

Kỹ sư triển khai thiết kế

Xem hồ sơ

9.

KSXD

Trần Văn Tiến

Kỹ sư thiết kế

Xem hồ sơ

10.

KSXD

Trần Văn Duy

Kỹ sư thiết kế

Xem hồ sơ

11.

KTV

Nguyễn Thị Hạnh

Kỹ thuật viên thiết kế

Xem hồ sơ

12.

KTV

Nguyễn Chí Hiếu

Kỹ thuật viên thiết kế

Xem hồ sơ

13.

KTV

Hoàng Văn Hoạt

Kỹ thuật viên thiết kế

Xem hồ sơ

14.

KTV

Lê Quang Thành

Kỹ thuật viên thiết kế

Xem hồ sơ

 

Tư vấn Giám sát:

 

 

1.

KSXD

Mai Văn Trường

Kỹ sư TVGS

Xem hồ sơ

2.

KSXD

Nguyễn Văn Thịnh

Kỹ sư TVGS

Xem hồ sơ

3.

KSXD

Vũ Đình Tuấn

Kỹ sư TVGS

Xem hồ sơ

4.

KSXD

Vũ Trung Tú

Kỹ sư TVGS

Xem hồ sơ

5.

KSXD

Lưu Quang Dũng

Kỹ sư TVGS

Xem hồ sơ

 

Quản lý:

 

 

1.

ThS

Ngô Sỹ Lam

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

Xem hồ sơ

2.

ThS

Hoàng Sơn Tùng

Phó Giám đốc

Xem hồ sơ

3.

KS

Nguyễn Xuân Lâm

Phó giám đốc

Xem hồ sơ

4.

CN

Phạm Bích Diệp

Kế toán

Xem hồ sơ

 

 

 

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 2