Vietnamese  |  English
 
Trang chủ Dịch vụ Tư vấn giám sát

Thực trạng về TVGS hiện nay đang nặng tính hình thức, chỉ chú trọng đến các thủ tục và thường là bị động. Phương pháp TVGS của HBS có các nội dung cơ bản là:

F  GS chủ động: các phương pháp TVGS sẽ được đưa ra để đảm bảo nắm bắt chủ động các công việc sẽ được triển khai như thế nào và có khả năng phát sinh những gì

F  Bảng biểu hoá: Tất cả các công việc GS đã được thiết kế thành bảng (để Tick). Qua đó đảm bảo được rằng việc giám sát được thuận lợi, không bị bỏ sót nội dung và đảm bảo tính hệ thống

F  Quy trình hoá: Tất cả các nội dung giám sát đã được thiết kế thành quy trình thực hiện. Với quy trình này, các công việc giám sát được triển khai đồng bộ và nhịp nhàng

F  Thông tin đầy đủ: Các báo cáo ngày, tuần, tháng và khi kết thúc giai đoạn sẽ được gửi bằng email cho các bên để đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời.

HBS chỉ thực hiện TVGS những dự án có yêu cầu thực sự về chuyên môn.

 

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 2