Vietnamese  |  English
 
Trang chủ Dịch vụ Thiết kế kết cấu

Đây là dịch vụ chủ yếu và chuyên sâu của HBS. Các nội dung chính về cách làm của chúng tôi là:

F  Chủ động làm việc nhóm với các bên để định hướng giải pháp đúng ngay từ đầu

F  Luôn lượng hoá các giải pháp để Chủ đầu tư có đủ cơ sở lựa chọn tại bất kể thời điểm nào

F  Tối ưu hoá hệ kết cấu tổng thể của công trình (trên định hướng Chủ đầu tư đã chọn)

F  Tối ưu hoá chi tiết kết cấu nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ bền đều

F  Đáp ứng được các tiêu chuẩn nước ngoài (ACI, EURO...) nếu Chủ đầu tư yêu cầu

F  Cập nhật và so sánh, đánh giá khách quan các công nghệ mới

F  Đẩy nhanh tiến trình thẩm tra, phê duyệt

F  Cấp nhanh khối lượng mời thầu tại bất kỳ thời điểm nào

F  Đáp ứng tốt yêu cầu vừa thiết kế vừa thi công nếu Công trình đòi hỏi

F  Xử lý nhanh và chính xác các tình huống phát sinh do thay đổi thiết kế hoặc tình huống hiện trường

F  Giám sát tác giả tích cực: hàng tuần, theo kết cấu trọng điểm và đột xuất do nhu cầu thực tế

HBS đảm bảo đưa ra phương án khách quan tốt nhất dựa trên các tiêu chi mà Chủ đầu tư lựa chọn.

 

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 6