Vietnamese  |  English
 
Hệ thống cáp Ăng ten - Mạng di động HT mobile

Chủ đầu tư: Công ty Hà Nội Telecom

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
Loại công trình: Tháp ăngten dây co
 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 2