Vietnamese  |  English
 
Trang chủ Dịch vụ Thiết kế tối ưu hệ Kết cấu

Đây là dịch vụ thế mạnh của HBS. Thực tế thì khá nhiều kết cấu công trình đã xây dựng vừa bị lãng phí về tiền của nhưng mức độ an toàn (độ tin cậy) lại không cao, thậm chí còn không đủ an toàn trong những tình huống đặc biệt (chẳng hạn khi chịu động đất). Lý do cơ bản là thiết kế (cả Kết cấu và Kiến trúc) đã không đi đúng hướng; hoặc đã đúng hướng nhưng thiết kế kết cấu không đạt được độ bền đều; hoặc thiết kế kết cấu mới chỉ đơn giản là “dựa vào phần mềm” mà chưa có phân tích chuyên sâu. Với các công trình này, chúng tôi có thể:

F  Phân tích nhanh (từ 1 đến 3 ngày) để đưa ra những điểm bất hợp lý

F  Định lượng về giá trị tiền có thể tiết kiệm được

F  Đề xuất các phương hướng giải quyết: tư vấn thay đổi giải pháp; thiết kế lại những điểm chưa tối ưu hoặc thiết kế lại toàn bộ phần kết cấu

F  Đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế (pháp lý, tài chính, chuyên môn...)

HBS đã thực hiện thành công việc tối ưu hoá thiết kế nhiều dự án. Giá trị tiết kiệm được từ 25% đến 37%.

 

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 2