Vietnamese  |  English
 
Trang chủ Dịch vụ TK biện pháp TC tầng hầm

Thiết kế biện pháp thi công tầng hầm mà thực chất là thiết kế kết cấu chống đỡ hố đào là công việc có yêu cầu chuyên môn sâu về cơ học đất nền móng, về hệ kết cấu, về kỹ thuật tính toán và về công nghệ thi công. Nội dung cơ bản về cách làm của HBS là:

F  Khảo sát kỹ hiện trường

F  Nghiên cứu kỹ địa chất. Yêu cầu bổ sung khảo sát địa chất nếu cần

F  Bàn bạc với Nhà thầu xây dựng về năng lực thi công, năng lực thiết bị

F  Đưa ra biện pháp thi công khả thi, an toàn, tiết kiệm

F  Đưa ra các yêu cầu quan trắc, các ngưỡng giá trị cảnh báo

F  Cập nhật, phân tích thường xuyên số liệu quan trắc

F  Giám sát tác giả thường xuyên

HBS đã thực hiện thành công (đã thi công đảm bảo an toàn) thiết kế BPTC cho một số công trình từ 2 đến 5 tầng hầm có địa chất xấu, công trình lân cận phức tạp.

 

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 2